Vi har lång erfarenhet av utbildning

Det är något speciellt med våra ledare och pedagoger!

Dackebackens Musikförskola drivs av Medborgarskolan. Medborgarskolan finns över hela landet och våra kurser och kulturaktiviteter engagerar varje år närmare en miljon deltagare. Vår verksamhet är öppen för alla. Vår ambition är att stimulera till kunskapssökande, eget skapande och samhällsengagemang.

Studieförbundet Medborgarskolan har förutom kurser och kulturaktiviteter även skolverksamhet som sträcker sig från förskola till kvalificerade eftergymnasiala utbildningar.  Oavsett inriktning bygger arbetet i dessa skolor och förskolor på Medborgarskolans humanistiska värdegrund.

Medborgarskolan erbjuder på flera orter även mer avancerade utbildningar på eftergymnasial nivå. Goda exempel är Kulturama och Tillskärarakademin i Stockholm, Designskolan i Malmö och ett antal Yrkeshögskoleutbildningar (YH). Vi har även utbyte med framstående språkskolor i flera länder och utbildningar för näringslivet.

Ett studieförbund med humanistisk värdegrund

Medborgarskolan är ett studieförbund med humanistisk värdegrund. Vi sätter individen i centrum och tar hänsyn till varje individs behov, förutsättningar och önskemål. Vi utgår från att utveckling sker i samverkan med andra. Vi anser att grunden för goda relationer mellan människor är ömsesidig respekt. Humanism innebär förståelse för oliktänkande och för andra kulturer. Medborgarskolan arbetar för en ökad öppenhet för internationell samverkan och kulturell mångfald.

"Er personal är underbara pedagoger, som verkligen engagerar sig med hjärta och själ i barnens lärande, utveckling och välmående". /Förälder

Copyright © Dackebackens Musikförskola / Medborgarskolan, 2018