Om oss - en förskola i Växjö

Dackebackens musikförskola har funnits sedan 2008 och sedan 2014 drivs vår förskola av Medborgarskolan. Medborgarskolan är en ideell förening utan vinstintresse och eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten.

Vår förskola har en musikprofil vilket betyder att vi vill väcka och stimulera barnens musikintresse och musikkänsla på ett så enkelt och naturligt sätt som möjlig. Genom musik utvecklas också barnen inom en rad andra olika områden.  

Vår förskola följer samma pedagogiska riktlinjer (Lpfö98 rev 2016 ) som Växjö kommuns förskolor, men med musikprofil.

Vi har fyra avdelningar:
Maracas          1 - 3 år
Bjällrorna        1 - 3 år
Fiolerna            3 - 5 år
Trumpeterna  3 - 5 år

Med glädje, musik och skapande växer varje barn!

Medvetna mat- och materialval.

Vi arbetar aktivt för att vara en giftfri förskola och att vi månar om djur och natur och har därför en vegetarisk dag i veckan. I den mån vi kan serverar vi ekologisk mat.

Så här arbetar vi med musik:

 • Sångsamlingar varje dag
 • Rytmik
 • Vi skriver egna sånger
 • Instrumentlära
 • Dans och yoga
 • Tillverkning av egna instrument
 • Vi prövar olika instrument (men åtar oss inte individuell undervisning)
 • Vi sätter ihop enkla musiksagor och musikaler på barnens nivå

Varför är då musik och rörelse så viktigt för barn?

 • Barnens språk och begrepp hjälps upp
 • Självkänsla, jaguppfattning och identitet stärks
 • Barnen lär sig lättare
 • Koncentration och uthållighet tränas bättre
 • Känslorna uttrycks lättare
 • Barnen har roligt och leker bättre
 • Musik bygger broar mellan olika människor, nationaliteter och kulturer

Välkommen på rundvisning en onsdag!

Är ni nyfikna på vår verksamhet? Boka gärna in en rundvisning på förskolan där förskolechef Lina Högemark berättar mer om verksamheten. För bäst inblick i vår verksamhet har vi valt att ha nyfiken-på-dag klockan 16:00 sista onsdagen varje månad. Varmt välkomna!

Kreativitet är vår melodi!

Förskolan strävar efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

Copyright © Dackebackens Musikförskola / Medborgarskolan, 2018