Kvalitetsarbete

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till läroplanens mål och utifrån det planerar och utvecklar det dagliga arbetet.

 

Synpunkter och önskemål

Om du som vårdnadshavare har synpunkter på förskolan ska du i första hand vända dig förskolepersonalen eller föräldrarådet och i andra hand till förskolechefen. Det går bra att göra det muntligt eller om du vill mejla förskolechefen gör du det till lina.hogemark@medborgarskolan.se

Vill du vara anonym skickar du ett brev till:
   Dackebackens Musikförskola
   Vintervägen 2
   352 37  VÄXJÖ
Vi behandlar därefter skyndsamt ärendet utifrån våra interna rutiner.

Copyright © Dackebackens Musikförskola / Medborgarskolan, 2018